Stille inn funksjonen for PROGRAM-knapper på fjernkontrollen

Stiller inn funksjonen som er tilordnet PROGRAM-knappene på fjernkontrollen. Du kan bruke PROGRAM-knappene til andre ting enn programvalg.

Setup-menyen

System” > “Remote Key” > “PROGRAM Key

Innstillinger

Assign1

Aktiverer valg av DSP-programmene.

Assign2

Aktiverer valg av kun DSP Movie/Music-programmer.

Opp-tasten blant PROGRAM-tastene: skifter mellom programmer i MOVIE-kategorien

Ned-tasten blant PROGRAM-tastene: skifter mellom programmer i MUSIC-kategorien

Assign3

Aktiverer valg av NETWORK-kilder.

Assign4

Aktiverer å gå til forrige/neste side i navigasjonsskjermen.

Assign5

Aktiverer finjustering av subwoofer-volumet.

Assign6

Aktiverer justering av volumet på dialoglyder.

Assign7

Aktivere valg av shuffle/repeat-innstillinger.

Opp-tasten blant PROGRAM-tastene: repeat

Ned-tasten blant PROGRAM-tastene: shuffle

Assign8

Viser informasjon på skjermen.

Opp-knappen blant PROGRAM-knappene: viser gjeldende statusinformasjon på TV-en

Ned-knappen blant PROGRAM-knappene: lukker gjeldende statusinformasjon på TV-en

MERK
  • Avhengig av innstillingen kan PROGRAM-knappene også være tilgjengelig i sone.