Stille inn modus for høy oppløsning

Velger om du skal bruke modus for høy oppløsning når “Enhancer” er satt til “On”. Hvis denne funksjonen er stilt til “On”, kan du forbedre kvaliteten på 2-kanals ukomprimert digital lyd (f.eks. PCM) og tapsløs komprimert digital lyd (f.eks. FLAC) ved hjelp av Compressed Music Enhancer.

Option-meny

Enhancer” > “Hi-Res Mode

Innstillinger

Off

Deaktiverer modus for høy oppløsning.

On

Aktiverer modus for høy oppløsning.

Modus for høy oppløsning vil kanskje ikke fungere, avhengig av betingelsene for behandling av audiosignalet.