Monikanavatoisto ilman äänikenttätehosteita (surround-decoder)

Laite mahdollistaa monikanavatoiston 2-kanavaisista/monikanavaisista ohjelmalähteistä ilman äänikenttätehosteita. Painamalla SUR. DECODE valitse surround-dekooderi.

Joka kerran kun painat SUR. DECODE, surround-dekooderi vaihtuu.

HUOM!
  • Voit vaihtaa surround-dekooderin ”Sur.Decode”-asetuskohdasta ”Option”-valikossa.
  • Surround-dekooderin asetuksia voit säätää ”Surround Decoder”-asetuskohdassa (”Setup” -valikossa).
  • Käyttöön valikoitunut tilaäänidekooderi ei välttämättä toimi kaikkien ohjelmalähteiden kanssa.