Feilmeldinger fra YPAO

Hvis en feilmelding vises under målingen, løs problemet ved å følge instruksjonene på skjermen, og utfør YPAO på nytt.

[Søkeord]#Q03 YPAO-feil

Feilmelding

Løsning

E-1:No Front SP

Avslutt YPAO, slå av apparatet, og kontroller deretter høyttalertilkoblingene.

E-2:No Sur. SP

E-3:No F.PRNS SP

E-4:No Sur. Back SP

E-5:Noisy

Sørg for at det er stille i rommet og prøv igjen med YPAO. Hvis du velger “PROCEED”, foretar YPAO målingen på nytt og ignorerer eventuell støy som registreres.

E-6:Check Sur.

Surround-høyttalere må kobles til for å kunne bruke surround back-høyttalere. Avslutt YPAO, slå av apparatet, og koble deretter til høyttalerne på nytt.

E-7:No MIC

Koble YPAO-mikrofonen godt til YPAO-kontakten og prøv igjen med YPAO.

E-8:No Signal

Koble YPAO-mikrofonen godt til YPAO-kontakten og prøv igjen med YPAO. Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, kontakt nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller -servicesenter.

E-9:User Cancel

Prøv igjen med eller avslutt YPAO etter behov.

E-10:Internal Err.

Avslutt YPAO, og slå av og på apparatet. Hvis denne feilen inntreffer gjentatte ganger, kontakt nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller -servicesenter.

MERK
  • Hvis du vil avslutte YPAO-målingen for å løse problemet, trykk på ENTER, og velg “EXIT”.
  • For meldingene E-5 og E-9, og kun disse, kan du fortsette med YPAO-målingen. Trykk på ENTER, og velg “PROCEED”.
  • Hvis du vil prøve å utføre YPAO-målingen på nytt fra start, trykk på ENTER, og velg “RETRY”.