Oppdaterer apparatets fastvare ved hjelp av en USB flash drive

Hvis apparatet ikke er koblet til Internett, eller hastigheten på internettilkoblingen er lav, oppdaterer fastvaren ved hjelp av USB flash drive.

For mer informasjon om nedlastinger og fastvareoppdateringer, besøk Yamaha's nettsted.

MERKNAD
  • Ikke betjen apparatet og ikke koble fra strømkabelen eller nettverkskabelen under en fastvareoppdatering. Hvis fastvareoppdateringen avbrytes, er de en mulighet for at det oppstår en feil på apparatet. Hvis det skjer, kontakt med din nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller -servicesenter for reparasjon.