Fjärrkontrollens räckvidd

Räckvidden för fjärrkontrollen visas i följande figur.

Peka fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på enheten.