Lyssna på flerkanalsuppspelningar utan ljudfälteffekter (surrounddekoder)

Enheten aktiverar flerkanalig uppspelning från 2-kanaliga/flerkanaliga källor utan ljudfälteffekter. Tryck på SUR. DECODE för att välja en surrounddekoder.

Varje gång du trycker på SUR. DECODE byts surrounddekodern ut.

OBS!
  • Du kan även ändra surrounddekodern ”Sur.Decode” i menyn ”Setup”.
  • Du kan justera parametrarna för surrounddekodern i ”Surround Decoder” i menyn ”Setup”.
  • Vald surrounddekoder kanske inte fungerar för vissa ingångskällor.
  • Vi rekommenderar Dolby Surround när nätverket strömmar Dolby-innehåll.
  • När Dolby Surrounddekoder eller Neural:X dekodern är vald kommer följande virtuell bearbetning inte att fungera.
  • Virtual CINEMA FRONT
  • Virtual CINEMA DSP