Ställa in impedansen för högtalare

Anger enhetens inställning för högtalarimpedans baserat på impedansen hos de anslutna högtalarna.

Setup-menyn

Speaker” > ”Speaker Impedance

Inställningar

6Ω MIN

För 6-ohm eller högre högtalare.

Du kan även ansluta högtalare på 4 ohm för fronthögtalare.

8Ω MIN

För 8-ohm eller högre högtalare.