Lägga till enheten till MusicCast-nätverket

Utför följande förfarande för att lägga till enheten till MusicCast-nätverket. Du kan även konfigurera enhetens trådlösa nätverksinställningar samtidigt.

  1. Starta ”MusicCast Controller” appen på din mobila apparat och tryck på ”Setup”.
  1. Hantera ”MusicCast Controller” appen genom att följa instruktionerna på skärmen.
OBS!
  • Om du konfigurerar enhetens trådlösa nätverksinställningar med denna metod kommer SSID och säkerhetsnyckel för din trådlösa LAN-router (åtkomstpunkt) att krävas.
  • Om du lägger till den andra eller senare MusicCast kompatibla apparat, tryck på ”Settings” och sedan på ”Add New Device” på ”MusicCast Controller” appen.
  • När du lägger till enheten i MusicCast-nätverket kommer den trådlösa LAN-indikator på frontpanelens display att tändas även om en trådbunden anslutning används.