Registreren van uw favoriete content onder voorkeuzenummers

Als u uw favoriete content (nummers op mediaservers, internetradiozenders enz.) registreert onder voorkeuzenummers, of de toetsen 1/2/3, wordt het makkelijker om dit later weer op te roepen.

Voorkeuzenummers registreren

TUNER”, “Server”, “Net Radio” en bepaalde streamingdiensten kunnen worden geregistreerd.

 1. Selecteer de radiozenders die u wilt registreren, of geef de nummers of internetradiozenders weer.
 1. Druk op de MEMORY-toets.
 • Het voorkeuzenummer en de te registreren content worden getoond op het voordisplay. “Empty” wordt getoond als er niets is geregistreerd.
 1. Gebruik de cursortoetsen (q/w) om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren.
 1. Druk op de MEMORY-toets.
 • De geregistreerde voorkeuzenummers en de melding “Memorized” worden getoond.
 • Hiermee is de registratie voltooid.
OPMERKING
 • Als u de toets MEMORY tenminste 3 seconden ingedrukt houdt, kunt u automatisch content laten registreren onder lege voorkeuzenummers.
 • Om terug te gaan naar het vorige scherm zonder iets te registreren, moet u op RETURN drukken.
 • Er kunnen in totaal 80 verschillende content items worden geregistreerd: 40 voor de “TUNER” en 40 content op het netwerk, zoals “Server”, “Net Radio”, enz.
 • Het type content dat kan worden geregistreerd kan verschillen voor streamingdiensten en “Net Radio” aan de hand van de geselecteerde radiozender of dienst.

Registreren van een favoriet (de toetsen 1/2/3)

TUNER”, “Server”, “Net Radio” en bepaalde streamingdiensten kunnen worden geregistreerd.

 1. Selecteer de radiozenders die u wilt registreren, of geef de nummers of internetradiozenders weer.
 1. Houd een van de cijfertoetsen (1/2/3) tenminste 3 seconden ingedrukt.
 • Als er al een favoriet is geregistreerd, dan wordt deze overschreven.
 • Hiermee is de registratie voltooid.
OPMERKING
 • Naast voorkeuzenummers kunt u ook favorieten registreren onder de cijfertoetsen.
 • Als deze niet kunnen worden geregistreerd, zal de aanduiding “Not Available” verschijnen op het voordisplay.