Föremål att använda för väggmontering

Se till att de följande föremål finns på plats innan du installerar soundbaren.

Föremål som följer med denna produkt

  • Distanser (×2)

  • Monteringsmall

Kommersiellt tillgängliga produkter

Utöver de inkluderade föremålen krävs följande kommersiellt tillgängliga föremål.

  • Skruvar (×2)
  • Använd runda träskruvar av följande storlek:

Verktyg

Använd följande verktyg för installering.

  • Skruvmejsel
  • Använd en skruvmejsel som passar till skruvarna.
  • Blyertspenna
  • Använd för att markera platserna för skruvarna på en vägg.
  • Tejp eller häftstift
  • Används för att tillfälligt fästa monteringsmallen på en vägg.