Ръководство на потребителя за Smart Pianist

Подготовка... 2

Свързване с вашия инструмент   4

Използване на Smart Pianist 5

ЧЗВ... 12

Smart Pianist може да се използва, когато е свързано към съвместим инструмент. Отидете тук за списък със съвместими устройства и налични функции.

*Yamaha може периодично да актуализира приложението без предизвестие. За да използвате пълния потенциал на функциите, препоръчваме да използвате най-новата версия.

За това ръководство

  Илюстрациите и екранните снимки, както са показани в това ръководство, са само с цел обучение. Екранните снимки са направени с iPad.

  Apple, iPhone, iPad, Lightning и iPadOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.

  App Store е търговска марка на Apple Inc, регистрирана в САЩ и други държави.

  Android е търговска марка на Google LLC.

  Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

  Марката и емблемите на думата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяка употреба на тези марки от страна на Yamaha Corporation се извършва съгласно лиценз.

  Фирмените имена и имената на продукти в това ръководство са търговски марки или регистрирани търговски марки на техните съответни фирми.