Smart Pianist lietotāja rokasgrāmata

Sagatavošana. 2

Savienošana ar instrumentu. 4

Smart Pianist izmantošana. 5

BUJ 12

Lietotni Smart Pianist var izmantot, ja tā ir savienota ar saderīgu instrumentu. Šeit varat piekļūt saderīgo instrumentu un pieejamo funkciju sarakstam.

*Uzņēmums Yamaha laiku pa laikam var atjaunināt lietotni bez paziņojuma. Lai pilnvērtīgi izmantotu šīs funkcijas, ieteicams lietot tās jaunāko versiju.

Par šo rokasgrāmatu

  Šajā rokasgrāmatā attēlotās ilustrācijas un ekrānuzņēmumi ir lietoti tikai instruēšanas nolūkam. Ekrānuzņēmumi ir uzņemti, izmantojot iPad.

  Apple, iPhone, iPad, Lightning un iPadOS ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

  App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

  Android ir Google LLC preču zīme.

  Wi-Fi ir Wi-Fi Alliance® reģistrēta preču zīme.

  Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un uzņēmumam Yamaha Corporation ir licence izmantot šādas zīmes.

  Šajā rokasgrāmatā minētie uzņēmumu un produktu nosaukumi ir attiecīgo uzņēmumu preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.