Przewodnik użytkownika aplikacji Smart Pianist

Przygotowanie. 2

Łączenie z instrumentem.. 4

Korzystanie z aplikacji Smart Pianist 5

Często zadawane pytania. 12

Aplikacja Smart Pianist może być używana, gdy jest połączona ze zgodnym instrumentem. Wejdź tutaj, aby wyświetlić listę zgodnych instrumentów i dostępnych funkcji.

*Firma Yamaha może od czasu do czasu aktualizować aplikację bez powiadomienia. Aby w pełni korzystać z funkcji, zaleca się korzystanie z najnowszej wersji.

Informacje o tym podręczniku użytkownika

  Ilustracje i zrzuty ekranu przedstawione w tej instrukcji służą wyłącznie do celów instruktażowych. Zrzuty ekranu zostały wykonane za pomocą iPada.

  Apple, iPhone, iPad, Lightning i iPadOS są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

  App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

  Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

  Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance®.

  Znak słowny oraz wszelkie logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do spółki Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Yamaha Corporation podlega stosownej licencji.

  Nazwy firm i produktów wymienione w tej instrukcji są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm.