Nastavenie na pripojenie k aplikácii Smart Pianist

Nastavenie na pripojenie k aplikácii Smart Pianist

Ak chcete používať aplikáciu Smart Pianist, musíte ju pripojiť ku kompatibilnému nástroju. Spôsob pripojenia sa líši v závislosti od vášho nástroja a inteligentného zariadenia. Podľa nasledujúcich pokynov overte, aké typy pripojenia a aké položky sú potrebné.

1.  Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte svoj nástroj a inteligentné zariadenie a potom stlačte tlačidlo [Zobraziť].


2.  Z nižšie uvedených typov pripojenia vyberte najvhodnejší typ a prečítajte si príslušné pokyny na prípravu potrebných položiek.

3.  Vráťte sa do aplikácie Smart Pianist a podľa pokynov v sprievodcovi pripojením dokončite pripojenie.

   Typy pripojenia

[Nástroj] terminál iPad/[Zariadenie] konektor Lightning

Požadované položky:

   Kábel Apple Lightning na USB

[Nástroj] terminál rozhrania USB TO HOST (typ B)/[Zariadenie] konektor Lightning

Požadované položky:

   Kábel USB (zástrčka typu A – zástrčka typu B)

   Adaptér Apple Lightning na USB kameru

[Nástroj] terminál rozhrania USB TO HOST (typ B)/[Zariadenie] konektor typu C

Požadované položky:

   Kábel USB (zástrčka typu A – zástrčka typu B)

   Prevodový adaptér USB (zásuvka typu A – zástrčka typu C)

* Pri pripájaní zariadenia so systémom iPadOS použite multiportový digitálny AV adaptér Apple USB-C alebo multiportový adaptér Apple USB-C VGA.

[Nástroj] terminál rozhrania USB TO HOST (typ C)/[Zariadenie] konektor Lightning

Požadované položky:

   Kábel USB (zástrčka typu A – zástrčka typu C)

   Adaptér Apple Lightning na USB kameru

[Nástroj] terminál USB-C/[Zariadenie] konektor Lightning

Požadované položky:

   Kábel Apple USB-C na Lightning

* Môžete použiť kábel USB (zástrčka typu C – zástrčka typu C alebo zástrčka typu A – zástrčka typu C) a originálny adaptér Apple.

[Nástroj] terminál USB-C alebo terminál USB TO HOST (typ C)/[zariadenie] konektor typu C

Požadované položky:

   Kábel USB (zástrčka typu C – zástrčka typu C)

Wi-Fi (UD-WL01)

Požadované položky:

   Adaptér bezdrôtovej siete LAN s pripojením USB UD-WL01

   Smerovač (miesto prístupu)

* Je možné sa pripojiť aj bez smerovača, ale niektoré funkcie vyžadujúce prístup k internetu (ako napr. správa údajov v online úložisku alebo aktualizácia firmvéru nástroja) budú deaktivované.

* Nedostupné v niektorých krajinách či oblastiach.

Bluetooth (vstavané do nástroja)

Požadované položky:

Žiadne

Pri pripojení cez rozhranie Bluetooth nie je možné v aplikácii Smart Pianist používať funkciu nahrávania zvuku. Ak chcete v aplikácii Smart Pianist nahrať svoju hru na klávesy ako zvuk, zvoľte iný spôsob pripojenia.

* Nedostupné v niektorých krajinách či oblastiach.

Bluetooth (UD-BT01)

Požadované položky:

   Bezdrôtový MIDI adaptér UD-BT01

図形

自動的に生成された説明

   Napájací adaptér USB (typ A)

   Kábel USB (zástrčka typu A – zástrčka typu B)

Pri pripojení cez rozhranie Bluetooth nie je možné v aplikácii Smart Pianist používať funkciu nahrávania zvuku. Ak chcete v aplikácii Smart Pianist nahrať svoju hru na klávesy ako zvuk, zvoľte iný spôsob pripojenia.

* Nedostupné v niektorých krajinách či oblastiach.