Inställningar för anslutning till Smart Pianist

Inställningar för anslutning till Smart Pianist

För att kunna använda Smart Pianist måste du ansluta den till ett kompatibelt instrument. Anslutningsmetoden varierar beroende på instrumentet och den smarta enheten. Följ stegen nedan för att bekräfta relevanta anslutningstyper och vilka tillbehör som behövs.

1.   Välj instrument och smart enhet i listan nedan och tryck sedan på [Display].


2.  Välj det lämpligaste alternativet bland de anslutningstyper som visas nedan och läs sedan motsvarande instruktioner för att förbereda nödvändiga tillbehör.

3.  Gå tillbaka till Smart Pianist-appen och följ instruktionerna i anslutningsguiden för att slutföra anslutningen.

   Anslutningstyper

[Instrument] iPad-uttag/[Enhet] Lightning-anslutning

Tillbehör som behövs:

   Apple Lightning till USB-kabel

[Instrument] USB TO HOST-uttag (typ B)/[Enhet] Lightning-anslutning

Tillbehör som behövs:

   USB-kabel (typ A-kontakt till typ B-kontakt)

   Apple Lightning till USB-kameraadapter

[Instrument] USB TO HOST-uttag (typ B)/[Enhet] Typ C-anslutning

Tillbehör som behövs:

   USB-kabel (typ A-kontakt till typ B-kontakt)

   USB-adapter (typ A-uttag till typ C-kontakt)

* När du ansluter en iPadOS-enhet ska du använda Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter eller Apple USB-C VGA Multiport Adapter.

[Instrument] USB TO HOST-uttag (typ C)/[Enhet] Lightning-anslutning

Tillbehör som behövs:

   USB-kabel (typ A-kontakt till typ C-kontakt)

   Apple Lightning till USB-kameraadapter

[Instrument] USB-C-uttag/[Enhet] Lightning-anslutning

Tillbehör som behövs:

   Apple USB-C till Lightning-kabel

* En USB-kabel (typ C-kontakt – typ C-kontakt eller A-kontakt – typ C-kontakt) och en Apple-adapter kan användas.

[Instrument] USB-C-uttag eller USB TO HOST-uttag (typ C)/[Enhet]-typ C-kontakt

Tillbehör som behövs:

   USB-kabel (Type C till Type C-kontakt)

Wifi (UD-WL01)

Tillbehör som behövs:

   UD-WL01 USB-Adapter för trådlöst LAN

   Router (åtkomstpunkt)

* Det går att ansluta utan router, men vissa funktioner (t.ex. datahantering på onlinelagring och uppdateringar av instrumentets inbyggda programvara) som kräver Internetanslutning är då inte aktiverade.

* Ej tillgängligt i vissa länder eller områden.

Bluetooth (inbyggt i instrumentet)

Tillbehör som behövs:

Inga

Vid anslutning med Bluetooth kan funktionen för ljudinspelning inte användas i Smart Pianist. Om du vill spela in ditt klaviaturframförande som ljud till Smart Pianist ansluter du med en annan metod.

* Ej tillgängligt i vissa länder eller områden.

Bluetooth (UD-BT01)

Tillbehör som behövs:

   UD-BT01 Trådlös MIDI-Adapter

図形

自動的に生成された説明

   USB-adapter (Type A)

   USB-kabel (typ A-kontakt till typ B-kontakt)

Vid anslutning med Bluetooth kan funktionen för ljudinspelning inte användas i Smart Pianist. Om du vill spela in ditt klaviaturframförande som ljud till Smart Pianist ansluter du med en annan metod.

* Ej tillgängligt i vissa länder eller områden.