Computerrelaterede funktioner

Computer-related Operations frontispiece

Om denne vejledning

• De illustrationer, der er vist i denne vejledning, er kun vejledende og kan afvige lidt fra dem, der vises på dit instrument.

• Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft(R) Corporation i USA og andre lande.

• Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.

• Navne på virksomheder og produkter i denne brugervejledning er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder.

• Denne vejledning gælder for modeller fra januar 2012 eller senere.