Computergerelateerde handelingen

Computer-related Operations frontispiece

Over deze handleiding

• De afbeeldingen zoals deze in deze handleiding te zien zijn, zijn uitsluitend bedoeld voor instructiedoeleinden en kunnen dus enigszins afwijken van uw instrument.

• Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft(R) Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

• Mac en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.

• De namen van bedrijven en producten die in deze handleiding worden genoemd, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

• Deze handleiding is van toepassing op modellen die zijn uitgebracht in januari 2012 of later.