Datorrelaterade operationer

Computer-related Operations frontispiece

Om den här bruksanvisningen

• Illustrationerna i denna bruksanvisning är endast avsedda att vara till hjälp och överensstämmer kanske inte helt med hur ditt instrument faktiskt ser ut.

• Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft(R) Corporation i USA och andra länder.

• Mac och macOS är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.

• Företagsnamn och produktnamn i den här bruksanvisningen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare.

• Den här bruksanvisningen gäller modeller som släpptes i januari 2012 eller senare.