SEQTRAK Gebruikershandleiding

MUSIC PRODUCTION STUDIO

SEQTRAK Gebruikershandleiding

Informatie

   De SEQTRAK-functies die in deze gebruikershandleiding worden beschreven, zijn voor OS V1.10.

   Alle illustraties en schermafbeeldingen (schermafbeeldingen van de iOS-app) in deze gebruikershandleiding zijn ter verduidelijking bedoeld. De werkelijke specificaties kunnen afwijken.

Handelsmerken

   Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft® Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

   Apple, iPhone, iPad, iPadOS, Lightning, Mac en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

   iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de V.S. en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

   Android en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

   Wi-Fi en Wi-Fi CERTIFIED zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Wi-Fi Alliance®.

   Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een certificeringsmerk van Wi-Fi Alliance®.

   Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Yamaha Corporation vindt plaats onder licentie.

   'USB Type-C' en 'USB-C' zijn handelsmerken van USB Implementers Forum, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.

   MIDI is een geregistreerd handelsmerk van de Association of Musical Electronics Industry (AMEI).

   Alle andere namen van bedrijven en producten die in deze gids worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.