Kontrol af modtagestyrken for hver DAB-kanal

Du kan kontrollere modtagestyrken på hver DAB-kanal (0 [ingen] til 100 [bedste]).

  1. Tryk på FM/DAB for at vælge "TUNER" som indgangskilde.
  • "TUNER" er valgt som inputkilde, og den valgte DAB-radiostation vises på frontdisplayet.
  1. Tryk på OPTION.
  1. Brug piletasterne til at vælge "Tune AID" og tryk på ENTER.
  1. Brug piletasterne til at vælge den ønskede DAB-kanal etiket.
  1. Tryk på OPTION.
  • Dette afslutter kontrollen.