DAB-kanavatunnuksen vastaanotettavan signaalin voimakkuus

Voit tarkastaa kunkin vastaanotettavan DAB-kanavatunnuksen signaalin voimakkuuden (0 [ei mitään] - 100 [paras]).

  1. Painamalla FM/DAB valitse ”TUNER” tulolähteeksi.
  • TUNER” valikoituu ohjelmalähteeksi. Sen jälkeen etunäyttöön tulee parhaillaan valittuna oleva DAB-radioasema.
  1. Paina OPTION.
  1. Valitse -nuolipainikkeilla ”Tune AID” ja paina ENTER.
  1. -nuolipainikkeilla valitse haluamasi DAB-kanavatunnus.
  1. Paina OPTION.
  • Nyt tarkastus on tehty.