Ställa in impedansen för högtalare

(Endast modeller för USA och Kanada)

Som standard är receivern konfigurerad för högtalare på 8 ohm. Om du använder högtalare på 6 ohm ställer du in högtalarimpedansen på ”6 Ω MIN”.

  1. Innan du ansluter högtalarna ska du ansluta nätkabeln till ett vägguttag.
  1. Samtidigt som du håller ned STRAIGHT på frontpanelen, tryck på z (på/av).
  1. Kontrollera att ”SP IMP.” visas på frontpanelens display.
  1. Tryck på STRAIGHT för att välja ”6 Ω MIN”.
  1. Tryck på z (på/av) för att sätta receivern i standby-läge och dra ut nätkabeln ur vägguttaget.
  • Nu kan du ansluta högtalarna.