Anslutning av högtalare

Anslut en högtalarkabel mellan den minuspolen (–) på receivern och minuspolen (–) på högtalaren samt mellan pluspolen (+) på receivern och pluspolen (+) på högtalaren.

MEDDELANDE

Vid anslutning av högtalarkablar, observera följande:

 • Förbered högtalarkablar på en plats bort från enheten för att undvika att tappa kabeldelar in i enheten vilket skulle kunna leda till kortslutning eller fel på enheten.
 • Felaktig anslutning av högtalarkablarna kan orsaka kortslutning och även skada enheten eller högtalarna.
 • Tvinna ihop de blottade trådarna på högtalarkablarna ordentligt.
 • Se till att de öppna trådarna i högtalarkabeln inte vidrör varandra.
 • Se till att de öppna trådarna i högtalarkabeln inte kommer i kontakt med enhetens metalldelar (bakpanel eller skruvar).

OBS!
 • Innan du ansluter högtalarna ska du dra ut enhetens nätkabel från ett vägguttag.
 • Se till att ansluta vänster och höger framhögtalare.
 • (Endast modeller för USA och Kanada)
  Som standard är receivern konfigurerad för högtalare på 8 ohm. Om du använder högtalare med en impedans på 6 ohm ställer du in högtalarimpedansen på receivern till ”6 Ω MIN”. För mer information, se följande:
 1. Skala bort cirka 10 mm av isoleringen från ändarna av högtalarkablarna och tvinna ihop de blottade trådarna.
 1. Lossa högtalarkontakten.
 1. För in de blottade trådarna på högtalarkabeln i öppningen på sidan (uppe till höger eller nere till vänster) av kontakten.
 1. Dra åt kontakten.
 • Detta avslutar anslutningen.
OBS!
 • Om ”Check SP Wires” visas på frontpanelens display när receivern slås på, slå av receivern och kontrollera att högtalarkablarna inte är kortslutna.
 • (Endast modeller för USA, Kanada, Kina, Taiwan, Brasilien, Mellan- och Sydamerika och allmänna modeller)
  När en banankontakt används dra åt högtalarkontakten och sätt in en banankontakt så långt det går i änden på kontakten.