Registrering av radiostationer automatiskt

Registrerar automatiskt FM-radiostationer med starka signaler.

OBS!
 • Du kan spara upp till 40 radiostationer som förval.
 • För att registrera AM-radiostationer, se följande:
 • (Endast modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Mellanöstern)
  Det är bara Radio Data System-stationer som registreras automatiskt av funktionen Auto Preset.

Option-meny

Preset” > ”Auto Preset

 1. Tryck på FM/AM för att välja ”TUNER” som ingångskälla.
 • TUNER” är vald som ingångskälla och frekvensen som är vald visas på frontpanelens display.
 1. Tryck på OPTION.
 1. Använd markörknapparna för att använda ”Preset” och tryck på ENTER.
 • Förvalsnummer som registreringen ska påbörjas från visas på frontpanelens display.
OBS!
 • För att ange förvalsnumret som registreringen ska påbörjas från tryck på markörknapparna eller PRESET för att välja ett förvalsnummer.
 1. För att starta Auto Preset-processen tryck på ENTER.
 • Auto Preset-processen startar och ”SEARCH” visas under Auto Preset.
OBS!
 • För att avbryta Auto Preset processen, tryck på RETURN.

När Auto Preset-processen har slutförts ”FINISH” visas på frontpanelens display stängs ”Option” menyn automatiskt.