Registrera en radiostation manuellt

Välj en radiostation manuellt och registrera den till ett förvalsnummer.

OBS!
Du kan spara upp till 40 radiostationer som förval.
  1. Tryck på FM/AM för att välja ”TUNER” som ingångskälla.
  • TUNER” är vald som ingångskälla och frekvensen som är vald visas på frontpanelens display.
  1. Tryck på TUNING för att ställa in en frekvens.
  • Håll ned knappen i ungefär en sekund för att börja söka automatiskt efter stationer.
  1. Håll ned MEMORY några sekunder.
  • Första gången du registrerar en station kommer den valda radiostationen att registreras på förvalsnumret ”01”. Därefter registreras varje radiostation du väljer på nästa lediga (oanvända) förvalsnummer efter det senast registrerade förvalsnumret.
OBS!
För att välja ett förvalsnummer tryck på MEMORY en gång efter att du ställt in önskad radiostation, tryck på PRESET för att välja förvalsnummer och tryck sedan på MEMORY igen.
  • Detta avslutar registreringen.