Använda Virtual CINEMA FRONT

Denna högtalarplacering rekommenderas om du inte kan placera högtalare bak i rummet.

OBS!
  • För att använda Virtual CINEMA FRONT måste högtalarkonfigureringen ändras. För mer information, se följande: