Ställa in användning för Virtual CINEMA FRONT

Väljer om Virtual CINEMA FRONT ska användas.

OBS!
  • Välj ”On” endast när Virtual CINEMA FRONT-konfigurationen nyttjas. För mer information, se följande:

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Virtual CINEMA FRONT

Inställningar

Off

Avaktiverar Virtual CINEMA FRONT

On

Aktiverar Virtual CINEMA FRONT

OBS!
  • Denna inställning är endast tillgänglig när ”Surround” har värdet ”None”. För mer information om ”Surround” i ”Setup”-menyn se följande: