Valg af en registreret scene

Tryk på en SCENE-nummertast på fjernbetjeningen og de indstillinger, der er registreret til den modsvarende scene, vælges direkte. Alternativt kan du også vælge en registreret scene ved at trykke gentagne gange på SCENE-skiftetasten. Enheden tændes automatisk, når den er i standby-tilstand.

[Søgetag]#Q04 SCENE

BEMÆRK
  • Du kan også vælge en registreret scene 1 til 4 ved at berøre SCENE (4 numre) på frontpanelet.
  • SCENE-funktionen kan vælges for hver enkelt zone. Indstil zonekontakten til den zone, som du ønsker at vælge en registreret scene for, og tryk på en nummertast eller tryk på SCENE-tasterne gentagne gange.

Følgende indgangskilder registreres som standard for hver enkelt SCENE-nummertast. Du kan også kontrollere andre registrerede indstillinger i "Scene Setting" i menuen "Setup".

Hovedzone

SCENE-nummertast 1: HDMI1

SCENE-nummertast 2: TUNER

SCENE-nummertast 3: AUDIO2

SCENE-nummertast 4: NET RADIO

SCENE-nummertast 5: HDMI2

SCENE-nummertast 6: HDMI3

SCENE-nummertast 7: TV

SCENE-nummertast 8: SERVER

Zone2

SCENE-nummertast 1: AUDIO1

SCENE-nummertast 2: TUNER

SCENE-nummertast 3: AUDIO2

SCENE-nummertast 4: NET RADIO

SCENE-nummertast 5: AUDIO3

SCENE-nummertast 6: AUDIO1

SCENE-nummertast 7: AUDIO1

SCENE-nummertast 8: SERVER