Omdøb SCENE navn

Ændrer SCENE -navnet, der vises på frontdisplayet eller på tv'et.

Opsætningsmenu

"Scene" > "Scene Rename"

  1. Vælg SCENE -navnet, og tryk på ENTER for at gå til skærmbilledet til navneredigering.
  1. Rediger navnet.
  1. Vælg "SAVE".
  1. Tryk på SETUP.
  • Dette afslutter indstillingerne.
BEMÆRK
  • For at annullere indtastningen, vælg "CLEAR".
  • For at gendanne standardnavnet, vælg "RESET".