Opdatering af enhedens firmware ved hjælp af et USB-flashdrev

Hvis enheden ikke er tilsluttet til internettet, eller internetforbindelsens hastighed er langsom, skal du opdatere firmwaren vha. USB-flashdrevet.

For detaljer om downloads og firmwareopdateringer skal du besøge Yamaha-websitet.

OBS!
  • Brug ikke apparatet eller frakobl strømkablet eller netværkskablet under firmwareopdatering. Hvis firmwareopdateringen afbrydes, er der en mulighed for, at enheden ikke vil fungere. I dette tilfælde skal du kontakte din nærmeste autoriserede Yamaha-forhandler eller servicecenter for at anmode om reparation.