Registrera en scen

Du kan ändra standardinställning tilldelad varje SCENE-sifferknapp. När ”NET”, ”USB” eller ”TUNER” är vald som ingångskälla kan du registrera tilldelad radiostation eller innehåll.

[Sök tagg]#Q04 SCENE

  1. Förbered enhetens inställningar som du vill tilldela en SCENE sifferknapp.
  1. Håll ned önskad SCENE sifferknapp på fjärrkontrollen till dess att följande meddelande visas.
  • På frontpanelens display/TV: Setting Complete
  • Detta avslutar registreringen.
OBS!
  • Vi rekommenderar att scenen registreras medan uppspelning av det innehåll du vill registrera.
  • Du kan ändra SCENE-namnet som visas på frontpanelens display eller på TV:n.
  • Du kan konfigurera mer detaljerade scentilldelningar i ”Scene Setting” i ”Setup”-menyn.
  • SCENE-funktionen kan registreras för varje zon. Sätt zon-brytaren till zonen för vilken du vill välja en registrerad scen.
  • För att använda HDMI-styrning och synkroniserade operationer måste du konfigurera HDMI-inställningarna på enheten.