Väljer ingångsinformation som visas på frontpanelens display

Frontpanelens display i infoval-läget visas ytterligare information relaterad till ingångskällan på frontpanelens display.

Tryck på SELECT/ENTER på frontpanelen för att växla frontpanelens display till infoval-läge. Och vrid SELECT/ENTER för att välja mellan olika poster. Ytterligare information visas under posten.

Visade poster kan variera beroende på ingångskälla.

Aktuell ingångskälla

Visade artiklar

HDMI

AUDIO

PHONO

TV

DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

TUNER (FM/AM)

Mottagning, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

(Endast modeller för Storbritannien, Europa och Ryssland)
Radio Data System-data är även tillgängliga när receivern är inställd på en Radio Data System-sändande station. För mer information, se följande:

TUNER (DAB)

(Endast modeller för Storbritannien, Europa, Ryssland och Australien)
För mer information, se följande:

SERVER

Låt, Artist, Album, IP-adress, Ethernet MAC-adress, Wi-Fi MAC-adress, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

NET RADIO

Station, IP-adress, Ethernet MAC-adress, Wi-Fi MAC-adress, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus, Låt, Album

Spotify

Deezer

Spår, Artist, Album, IP-adress, Ethernet MAC-adress, Wi-Fi MAC-adress, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

musikströmningstjänster (med uppspelningsinformation)

AirPlay

Låt, Artist, Album, IP-adress, Ethernet MAC-adress, Wi-Fi MAC-adress, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

musikströmningstjänster (utan uppspelningsinformation)

Alexa

MusicCast Link

DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus, IP-adress, Ethernet MAC-adress, Wi-Fi MAC-adress

Bluetooth

USB

Låt, Artist, Album, DSP-program, Audio dekoder, Utgångskanal, HDMI-status, Zonstatus, Systemstatus

OBS!
  • Du kan sätta ”Information Skip” i menyn ”Front Display” för att hoppa över informationsposter på frontpanelens display.
  • När du inte har använt SELECT/ENTER under några sekunder, kommer frontpanelens display automatiskt att övergå till läget för ingångsval.

Utgångskanal

Information om högtalarkontakter som för tillfället matar ut ljud visas. Ingen utmatning indikeras med ett understreck.

HDMI-status

Information om HDMI-ingångsjack (anslutning) och HDMI-utgångsjack (anslutning, destination) visas. Ingen anslutning indikeras med en understrykning.

Zonstatus

Information om zonnummer eller -bokstav som används för tillfället visas. Inaktiverad zon indikeras med ett understreck.

Systemstatus

Följande systeminformation visas. Ett understreck visas när den är inaktiverad.

  • ECO: eco-läget är aktiverat.
  • PARTY: party-läget är aktiverat.
  • MASTER: enheten är huvudapparat för MusicCast nätverket.