Registrera FM-radiostationer automatiskt (Auto Preset)

Du kan registrera FM-radiostationer automatiskt. Fm-radiostationer med starka signaler registreras automatiskt till förvalsnumren.

  1. Välj FM-band.
  1. Håll ned MEMORY i 3 sekunder.
  1. Tryck på PRESET för att välja det förvalsnummer som registreringen ska påbörjas från.
  1. Tryck på [jTUNING].
  • Auto Preset processen startar.
OBS!
  • Du kan spara upp till 40 radiostationer som förval.
  • Om du vill avbryta Auto Preset-processen, tryck på BAND.
  • (Endast modeller för Storbritannien, Europa och Ryssland)
    Det är bara Radio Data System-stationer som registreras automatiskt av funktionen Auto Preset.