Delnavne og funktioner på fjernbetjeningen

Delnavnene og funktioner på den medfølgende fjernbetjening er som følger.

a

Signalsender til fjernbetjening

Modtager fjernbetjeningssignaler (infrarød).

b

z (strøm)-tast

Slår den zone, som er valgt med zonekontakten, til/fra ().

c

Zonekontakt

Ændrer den zone, der styres af fjernbetjeningen ().

d

SLEEP tast

Indstiller tiden for dvaletimeren ().

e

PARTY tast

Tænder/slukker party tilstand ().

f

SCENE -taster

Skifter med et tryk mellem flere indstillinger indstillet ved hjælp af SCENE-funktionen. Tænder også enheden, når den er i standbytilstand ().

g

Knapper til inputvalg

Vælger inputkilden som skal afspilles.

BEMÆRK

  • Tryk på NET gentagne gange for at vælge den ønskede kilde.

hknqst Betjeningsknapper til ekstern enhed

Kontrollerer afspilning af HDMI Control-kompatibel afspilningsenhed.

BEMÆRK

  • Afspilningsenheder skal understøtte HDMI Control. Ikke alle HDMI-kompatible enheder kan ikke bruges.
  • Du kan indstille funktionen til at bruge farvetasterne til andet end betjening af enheder, som er tilsluttet til enheden med et HDMI-kabel ().

h

PRESET -taster

Vælger en forudindstillet radiostation ().

Genkalder Bluetooth-, USB- eller netværksindhold, der er registreret som en genvej ().

i

OPTION tast

Viser indstillingsmenuen betjent på tv'et ().

j

SETUP tast

Viser opsætningsmenuen betjent på tv'et ().

k

ENTER/Pile, RETURN taster

Betjener menuen på tv'et.

l

HELP tast

I skærmmenuen vises beskrivelsen af et udtryk i markørpositionen på tv'et. Denne tast aktiveres, når ikonet "?" vises på skærmmenuen.

m

Lydtilstandsknapper

Vælger et lydprogram eller en surround-dekoder ().

BEMÆRK

  • Du kan indstille den funktion, som skal bruge PROGRAM-tasterne til andet end lydprogramvalget ().

n

Afspilningstaster

Kontrollerer afspilning af USB-flashdrevet, musikmedieserveren (PC'er/NAS) eller radio.

o

HDMI OUT tast

Vælger HDMI OUT -stik, der skal bruges til video / lyd-udgang ().

p

PURE DIRECT tast

Aktiverer/deaktiverer Pure Direct ().

r

AI tast

Slår tilstanden SURROUND:AI til/fra ().

s

VOLUME -taster

Justerer lydstyrken.

t

MUTE tast

Slår lydoutputtet fra.