Indstilling af funktionen for PROGRAM-tasterne på fjernbetjeningen

Indstiller den funktion, der er tildelt til PROGRAM-tasterne på fjernbetjeningen. Du kan bruge PROGRAM-tasterne til andet end lydprogramvalget.

Opsætningsmenu

"System" > "Remote Key" > "PROGRAM Key"

Indstillinger

Assign1

Muliggør valg af DSP-programmer.

Assign2

Muliggør valg af kun DSP Movie / Music programmer.

Op-tasten på PROGRAM -tasterne: Skift mellem programmerne i "MOVIE"-kategorien

Ned-tasten på PROGRAM -tasterne: Skift mellem programmerne i "MUSIC"-kategorien

Assign3

Aktiverer valg af NETWORK kilder.

Assign4

Gør det muligt at gå til forrige/næste side på søgeskærmen.

Assign5

Muliggør finjustering af subwoofer lydstyrken.

Assign6

Muliggør justering af lydstyrken af dialoglydene.

Assign7

Muliggør valg af shuffle/repeat-indstillinger.

Op-tasten på PROGRAM -tasterne: Repeat

Op-tasten på PROGRAM -tasterne: Shuffle

Assign8

Viser skærminformationen.

Op-tasten på PROGRAM -tasterne: viser den aktuelle statusinformation på tv'et

Ned-tasten på PROGRAM -tasterne: lukker den aktuelle statusinformation på tv'et

BEMÆRK
  • Afhængigt af denne indstilling kan PROGRAM-tasterne muligvis også være tilgængelige i zone.