Etulevyn näytön kirkkauden säätö

Säätää seuraavan kirkkautta etulevyssä. Korkea arvo kirkastaa etunäyttöä.

  • Etulevyn näyttö
  • Merkkivalot (SURROUND:AI, ZONE, PURE DIRECT)

SETUP-valikko

System” > ”Display Settings” > ”Dimmer

Etunäyttövalikko

Dimmer

Säätöalue

-5 - 0

HUOM!
  • Etunäyttö on kytketty pois päältä arvolla ”-5”. Oletusasetus on ”-2”.
  • Vaikka asetat ”Dimmer”-toiminnon arvoon ”-5”, lyhytviesti ja valikko etulevyn näytössä näytetään kirkkaudella, jonka arvo on ”-4”.
  • Jos asetat ”Dimmer”-toiminnon arvoksi ”-5”, ei ole mahdollista, että laitteen virta kytkeytyy päälle. Unohda kytkeä laite pois päältä. Suosittelemme asetusta ”Auto Power Standby” ”Setup”-valikossa asetuksen ”Off” ohella.
  • Asetuskirkkaus saattaa himmetä, kun asetukseksi kohdassa ”ECO Mode” valitaan ”On”.
  • Dimmer”-toiminnon asetus ”Setup”-valikossa on linkitetty ”Dimmer”-toiminnon asetuksen ”Front Display”-valikossa kanssa.
  • Voit asettaa ”Dimmer”-toiminnon käyttämällä kauko-ohjaimen väripainikkeita, kun kohta ”Remote Color Key” on ”Setup”-valikossa asetettu kohtaan ”Display Control”.