Toimintojen asetus kauko-ohjaimen väripainikkeille

Määrittää toiminnot kauko-ohjaimen RED/GREEN/YELLOW/BLUE-painikkeille.

SETUP-valikko

System” > ”Remote Key” > ”Color Key

Asetukset

Default

Määrittää toiminnot laitteille, jotka on kytketty tähän laitteeseen HDMI-kaapelilla.

Tämä asetus on voimassa, jos ”HDMI Control”-asetuskohdassa ”Setup” -valikossa on asetus ”On”.

TV Control

Määrittää TV Control-toiminnot yksittäiselle painikkeelle.

RED: EXIT (sulkee TV:n valikon)

GREEN: INFO (näyttää TV:n tiedot kuten resoluution)

YELLOW: BROADCAST (vaihtaa TV-lähetyksen tyypin)

BLUE: INPUT (vaihtaa TV:n tulon)

Tämä asetus on voimassa, jos ”HDMI Control”-asetuskohdassa ”Setup” -valikossa on asetus ”On”.

Display Control

Määrittää Display Control-toiminnot yksittäiselle painikkeelle.

RED: Dimmer- (pimentää etunäytön ja merkkivalot)

GREEN: Dimmer+ (kirkastaa etunäytön ja merkkivalot)

YELLOW: Display item - (näyttää edelliset tiedot etunäytössä)

BLUE: Display item + (näyttää seuraavat tiedot etunäytössä)

HUOM!
  • Käyttääksesi HDMI-ohjausta sinun tulee tehdä HDMI-ohjausasetukset HDMI-ohjausta tukevien laitteiden kytkemisen jälkeen, kun tämä toiminto on asetettu kohtaan ”Default” tai ”TV Control”.
  • HDMI-ohjaus ja HDMI-ohjauslinkkitoiminto eivät mahdollisesti toimi oikein, kun tämä toiminto on asetettu kohtaan ”Default” tai ”TV Control”.