Nyte en mer kraftfull lyd fra lydkilden (Compressed Music Enhancer)

Du kan nyte en dynamisk lyd ved å legge til dybde og bredde i lyden. Denne funksjonen kan brukes sammen med andre lydmoduser.

For digitalt komprimerte formater kan du spille av rikere lyd som ligger nær opp til den originale lyden før den ble komprimert.

Hver gang du trykker på ENHANCER, aktiveres eller deaktiveres Compressed Music Enhancer.

MERK
  • Compressed Music Enhancer fungerer ikke med følgende lydkilder.
  • Signaler med en samplingsfrekvens som ligger over 48 kHz
  • DSD audio
  • Du kan også bruke “Enhancer” i “Option”-menyen for å aktivere Compressed Music Enhancer.
  • Compressed Music Enhancer forbedrer kvaliteten på ukomprimert 2-kanals digital lyd (som f.eks. PCM) og på tapsløs komprimert digital lyd (som f.eks. FLAC) når “Hi-Res Mode” i “Option”-menyen er satt til “On”.