Njuta av mer kraftfullt ljud för ljudkällan (Compressed Music Enhancer)

Du kan njuta av ett dynamiskt ljud genom att lägga till djup och bredd till ljudet. Den här funktionen kan användas tillsammans med alla andra ljudlägen.

För digitalt komprimerade format kan du spela upp ett berikat ljud som är nära originalljudet före komprimering.

Varje gång du trycker på ENHANCER, aktiveras eller inaktiveras Compressed Music Enhancer.

OBS!
  • Compressed Music Enhancer fungerar inte för följande ljudkällor.
  • Signaler med en samplingsfrekvens över 48 kHz
  • DSD-ljud
  • Du kan även använda ”Enhancer” i menyn ”Option” för att aktivera Compressed Music Enhancer.
  • Compressed Music Enhancer förbättrar kvalitén på 2-kanals okomprimerat digitalt ljud (så som PCM) och förlustfritt komprimerat digitalt ljud (så som FLAC) när ”Hi-Res Mode” i menyn ”Option” är satt till ”On”.