Grunnleggende bruk av Frontdisplayets meny

Utfør følgende grunnleggende prosedyre for å bruke “Front Display”-menyen. Betjen menyen som vises på frontdisplayet med frontpanelet.

  1. Trykk på MENU (CONNECT) på frontpanelet.
  1. Velg et element ved å bruke SELECT/ENTER.
  1. Velg en innstilling.
  1. Trykk på MENU (CONNECT).
  • Dette fullfører innstillingene.
MERK
  • I “Front Display”-menyen trykker du på RETURN på frontpanelet for å avbryte handlingen eller vise den forrige menyen.