Grundlæggende betjening af frontdisplaymenuen

Udfør følgende grundlæggende procedure for at betjene menuen "Front Display". Betjen denne menu vist på frontdisplayet vha. frontpanelet.

  1. Berør MENU (CONNECT) på frontpanelet.
  1. Vælg et element vha. SELECT/ENTER.
  1. Vælg en indstilling.
  1. Berør MENU (CONNECT).
  • Dette afslutter indstillingerne.
BEMÆRK
  • I menuen "Front Display" skal du berøre RETURN på frontpanelet for at annullere betjeningen eller få vist den forrige menu.