Grunnleggende prosedyre i Zone

Grunnleggende prosedyre for avspilling i Zone er som følger. Den Zone som er valgt med Zone-bryteren kan betjenes.

 1. Slår på sonen.
 1. Skru av de eksterne enhetene som er koblet til apparatet.
 1. Bruk inngangsvalgknappene for å velge en inngangskilde.
 1. Start avspilling på den eksterne enheten eller velg en radiostasjon.
 1. Trykk på VOLUME for å justere volumet.
MERKNAD
 • For å unngå uventet støy skal du aldri spille av DTS-CDer i Zone2/Zone3/Zone4.
MERK
 • Kun en HDMI-inngang er tilgjengelig i Zone4.
 • Du kan ikke velge “NET”, “USB” eller “Bluetooth” eksklusivt for hver sone. Hvis du for eksempel velger "SERVER" for Zone2 når "USB" er valgt for hovedsonen, vil inngangskilden for hovedsonen også skifte til "SERVER".
 • Soneinngangen skifter automatisk i forhold til inngangskilden som velges i hovedsonen når "Main Zone Sync" er valgt som Zone2- eller Zone3-inngang.
 • For å justere sonevolumet, trykk på VOLUME eller MUTE når du bruker apparatets interne forsterker.
 • Se i instruksjonshåndboken for den eksterne enheten.