Annen prosedyre i sone

En annen prosedyre i hver enkelt sone er som følger.

  • Trykk på SCENE-knappen for å velge inngangskilde og innstillinger med kun ett trykk.
  • For å stille inn en hvilemodus-timer (120 min, 90 min, 60 min, 30 min, av), trykk på SLEEP gjentatte ganger. Soneutgangen vil bli deaktivert etter et angitt tidsrom.
  • For å aktivere Compressed Music Enhancer-funksjonen, trykk på ENHANCER.
MERK
  • Du kan velge kun inngangskilden ved å trykke på SCENE-tasten i Zone4.
  • I Zone2 eller Zone3, for å spille av DSD-audio og audiosignalet med samplingsfrekvens 352,8 kHz/384 kHz, skal du velge “Main Zone Sync” som Zone2- eller Zone3-inngang eller bruke party-modus.