Gi nytt navn til SCENE-navn

Endrer SCENE-navnet som vises på frontdisplayet eller på TVen.

Setup-menyen

Scene” > “Scene Rename

  1. Velg SCENE-navnet og trykk på ENTER for å gå til redigeringskjermen for navn.
  1. Rediger navnet.
  1. Velg “SAVE”.
  1. Trykk på SETUP.
  • Dette fullfører innstillingene.
MERK
  • For å slette inntastingen, velg “CLEAR”.
  • For å gjenopprette standardnavnet, velg “RESET”.