Ändra SCENE-namn

Ändrar SCENE namnet som visas på frontpanelens display eller på TV:n.

Setup-menyn

Scene” > ”Scene Rename

  1. Välj SCENE-namn och tryck på ENTER för att gå till skärmen för att redigera namn.
  1. Redigera namn.
  1. Välj ”SAVE”.
  1. Tryck på SETUP.
  • Detta avslutar inställningarna.
OBS!
  • För att radera posten, välj ”CLEAR”.
  • Om du vill återställa standardnamn väljer du ”RESET”.