Stille inn bruk av skifte til party-modus på sone

Aktiverer skifte til party-modus.

Setup-menyen

Multi Zone” > “Party Mode Set” > (målsone)

Innstillinger

Disable

Deaktiverer skifte til party-modus.

Enable

Aktiverer skifte til party-modus.

Du kan slå på/av party-modus ved å trykke på PARTY på fjernkontrollen.

MERK
  • Når party-modus er slått på kan du ikke endre innstillingene.