Instellen van het gebruik van omschakelen naar de partymodus in de zone

Schakelt het omschakelen naar de partymodus in.

Instelmenu (Setup)

Multi Zone” > “Party Mode Set” > (doelzone)

Instellingen

Disable

Schakelt het omschakelen naar de partymodus uit.

Enable

Schakelt het omschakelen naar de partymodus in.

U kunt de partymodus in-/uitschakelen door op de afstandsbediening op PARTY te drukken.

OPMERKING
  • Wanneer de partymodus is ingeschakeld, kunt u de instellingen niet veranderen.