Bruke MusicCast Controller

Hvis du vil bruke nettverksfunksjonene på den MusicCast-kompatible enheten må du ha den dedikerte appen “MusicCast Controller” for betjening. Søk etter den gratis appen “MusicCast Controller” på App Store eller Google Play og installer den på din enhet.