Legge til apparatet på MusicCast-nettverket

Følg prosedyren nedenfor for å legge til apparatet på MusicCast-nettverket. Du kan også konfigurere apparatets trådløse nettverksinnstillinger samtidig.

  1. Start “MusicCast Controller”-appen på din mobile enhet og trykk på “Setup”.
  1. Betjen “MusicCast Controller”-appen ifølge instruksjonene på skjermen.
MERK
  • Hvis du konfigurerer apparatets trådløse nettverksinnstillinger med denne metoden, må du ha SSID og sikkerhetsnøkkel for din trådløse LAN-router (tilgangspunkt).
  • Hvis du legger til ytterliger én eller flere MusicCast-kompatible enter, trykk på “Settings” og så på “Add New Device” i “MusicCast Controller”-appen.
  • Når du legger til apparatet i MusicCast-nettverket, vil indikatoren for trådløs LAN på frontdisplayet lyse av og til selv når kablet tilkobling brukes.